Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
Adresa školy: Ulice: Opletalova 189
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Ředitel:Mgr. Radim Lindner
Kontakt na školu Telefon: 585 392 020
Email: gjo@gjo.cz
Web: www.gjo.cz
IČ:00601772
RED-IZO:600017117
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Opletalova 189
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 392 020
IZO:000601772
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 291
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.12.2014
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 890770, 890775,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, park v okolí školy
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky