Zde může být obrázek školy.

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí
Adresa školy: Ulice: Komenského 616
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Ředitel:PaedDr. Magda Kumprechtová
Kontakt na školu Telefon: 739 379 290
Email: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz
Web: www.specialniskolavrchlabi.cz
IČ:71197621
RED-IZO:600024636
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 858
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Kontakt na školu: Telefon: 739 379 290
IZO:110011791
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 62
Aktuální počet žáků: 58
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.2.2019 Vrchlabí,21.2.2019 OP Trutnov, 20.2.2019 OP Dvůr Králové nad Labem, 26.2.2019 Hradec Králové
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: 2 budovy jsou zajištěny na elektronický čip, 1 budva na lektrického vrátného, 1 budova na klíč
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 3000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.docx (46,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠSpec.doc (1510,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (242,7 KB)
Školní řád: školní řád.docx (67,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Zdravá škola v síti škol podporujících zdraví
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), bazén
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 616
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Kontakt na školu:
IZO:181045231
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 12
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.2.2019, 21.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 5000
Rozšířené informace o ročním školném: úhradu za vzdělávání lze rozložit po měsíčních splátkách - 500 Kč
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : škola podporující zdraví "Zdravá škola"
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Ozdravný zimní pobyt na horách - sjezd, běžky, snowtubing, turistika, sáňkování, bobování Ozdravný letní pobyt v termálech - léčivé prameny, teplé lázně, relax, plavání
Alternativní písmo: analyticko-syntetická metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individualizovaná výuka
Přítomnost specialistů: ve třídě či skupině 3 pedagogičtí pracovníci, z toho 2 asistenti pedagoga - zajištěn individuální přístup , asistent pedagoga, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, aktivní pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 616
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Kontakt na školu: Telefon: 739 379 290
IZO:181034212
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Provoz školní družiny je zajištěn do 17 hod.
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:45 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,35 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Komenského 616
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Kontakt na školu:
IZO:181094746
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Umístění v obci : centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (hodiny od - do): 8:00- 18:00
Zaměření činností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: další vzdělávání pedagogických pracovníků - studium pro asistenty pedagoga
Nabídka DVPP ve všech všeobecně-vzdělávacích předmětech: ne
Nabídka činností o víkendu: ano
Počet účastníků (za uplynulý rok): 70
Vyhodnocování spokojenosti klientů : ano
Pořádání akcí na základě požadavků školy: ne
Realizace vzdělávacích akcí ve školách a školských zařízení: ne