Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: sídl. Osvobození 55
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Ředitel:Mgr. Jana Vágnerová
Kontakt na školu Telefon: 517 348 909
Email: sps.vyskov@skolyjm.cz
Web: www.mszsvyskov.cz
IČ:70843082
RED-IZO:600025811
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 36
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 315 239
IZO:110551320
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 744
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Logopedická a mentální postižení
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: s kmenovou školou, okolní mateřské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: sídl. Osvobození 55
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 909
IZO:110005201
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 219
Dny otevřených dveří (termín/y): ----------
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 743
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 21-22.pdf (1070,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola je určena pro žáky se SVP.
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Sdružení Piafa Vyškov, PPP Vyškov, SPC Sekaninova 1, Ibsenova 1, Štolcova 16, Brno, ACET, Podané ruce, Polici ČR, Městská policie, OSPOD,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Piafa Vyškov, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, logopedie, deskové hry, doučování
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: sídl. Osvobození 55
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 909
IZO:181024888
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 206
Dny otevřených dveří (termín/y): dle telefonické domluvy, 12. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 743
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:50, 7:40,
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05, 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP kuchař (Gabrielová).doc (1317,9 KB)
ŠVP cukrář 2014-2015( Gabrielova).doc (1327,1 KB)
ŠVP zedník 2014-15.doc (1233,9 KB)
ŠVP PrŠ - Škola základů kuchařského provozu dod. č. 1.doc (1247,7 KB)
Školní řád: Dodatek ke ŠŘ SŠ.docx (15,2 KB)
školní řád střední školy Vyškov.doc (455,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie, exkurze
Domácí spolupráce : Sdružení Piafa Vyškov, PPP Vyškov, SPC Sekaninova 1, Ibsenova 1, Štolcova 16, Brno,Polici ČR, Městská policie, OSPOD,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: sídl. Osvobození 55
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 909
IZO:110005210
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30h - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Revoluční 14
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 350 613
IZO:110551044
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: sídl. Osvobození 55
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 909
IZO:150077165
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne