Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Mozartova 43
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Blanka Vacková
Kontakt na školu Telefon: 585 425 781
Email: info@credoskola.cz
Web:
IČ:25386573
RED-IZO:600026701
Zřizovatel:Ing. Petr Nevjelík
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Mozartova 43
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 425 781
IZO:110008421
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 47
Dny otevřených dveří (termín/y): na základě domluvu s ředitelkou školy, kdykoliv
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, Zamykatelné vstupní dveře - videozvonek.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 12, 19, 21.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Dodatky k ŠVP ZV + LMP.pdf (743,4 KB)
ŠVP ZŠ speciální.pdf (1782,1 KB)
Dodatky k ŠVP ZŠ speciální.pdf (646,7 KB)
ŠVP ZV + LMP.pdf (4551 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (379,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (2681,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro děti se souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra.
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, Poskytujeme v rámci vyučování Canisterapii, muzikoterapii, aktivity ve dvou multismyslových místnostech - tmavé a bílé.
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol
Certifikáty škol: Prověřená společnost.
Domácí spolupráce : Fakultní škola PdF a FTK UP Olomouc
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Specifické formy podpory žákům: Škola pro děti se souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, Externí specialisté: canisterapeut, muzikoterapeut Metodik pro práci v multismyslovém prostředí.
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, dataprojektory ve třech učebnách, mobilní panel
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, Volnočasová aktivita v prostorech multismyslových místnostech, volnočasové aktivity.
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Mozartova 43
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 425 781
IZO:110008448
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 12, 19, 21.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP PRŠ dvouletá.pdf (1618,5 KB)
Dodatky k ŠVP PRŠ dvouletá.pdf (668 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (379,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (2681,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření :
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Domácí spolupráce : Univerzitní škola PdF a FTK UP Olomouc
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Škola pro děti se souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, Externí specialisté: muzikoterapeut
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školmí časopis/newsletter, webové stránky školy
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mozartova 1161
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 425 781
IZO:181035278
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 31-42,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne