Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Železárenská 5
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Mgr. Dagmar Mazáková
Kontakt na školu Telefon: 596 621 283
Email: dmazakova@quick.cz
Web: www.skoly.unas.cz
IČ:25373790
RED-IZO:600026931
Zřizovatel:Mgr. Dagmar Mazáková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Železárenská 5
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 621 283
IZO:000443093
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 54
Aktuální počet žáků: 54
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.3.2023 10.00.-14.00 hod. na budově Železárenská
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 4, 8, 11, 102, 108, 109,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 7000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce-rozvoje-skoly-na-obdobi-2019.pdf (45,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ.doc (3574,8 KB)
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ.doc (1368,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina.pdf (6126,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf (293,8 KB)
Poslední výroční zpráva: ZŠS Výroční zpráva 2021-2022.pdf (8054,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Praxe studentů SŠ a VŠ a MŠ
Mezinárodní spolupráce: ERASMUS, EUROCAMP,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, VOX,
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: hůlkové, klasické,
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Ukliďme Česko, Český den proti rakovině, T-mobile Olympijský běh
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy celá škola.pdf (1985,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, ICT, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Železárenská 5
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 621 283
IZO:110008502
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Železárenská 5
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 621 283
IZO:150035764