Zde může být obrázek školy.

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
Adresa školy: Ulice: Drtinova 1
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Libor Šrámek
Kontakt na školu Telefon: 257 327 427
Email: reditelna@zsdrtinova.cz
Web: http://www.zsdrtinova.cz
IČ:69781869
RED-IZO:600038211
Zřizovatel:Městská část Praha 5
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Drtinova 1
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 327 427
IZO:102385378
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 638
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 11. 2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: švp2013a.doc (1752,6 KB)
Školní řád: školní řád-konečná verze.docx (47,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr-zprava-drtinova-2015.pdf (876,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, chemie, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Mezinárodní spolupráce: Projekt Comenius. Projekt Edison.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: zdravotnické, turistické, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, sportovní, přírodovědné, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Drtinova 1
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 327 427
IZO:150066406
Školní klub
Adresa: Ulice: Drtinova 1
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 327 427
IZO:112400531
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Drtinova 1
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 327 427
IZO:102449058