Základní škola a mateřská škola Koloděje

Základní škola a mateřská škola Koloděje

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola Koloděje
Adresa školy: Ulice: Lupenická 20
Obec: Praha 9 - Koloděje
Kraj: Praha
PSČ: 190 16
Ředitel:Mgr. Zdeněk Dolanský
Kontakt na školu Telefon: 281 970 016
Email: zskolodeje@tiscali.cz
Fax: 281 970 016
Web: http://www.zs-kolodeje.cz
IČ:70908133
RED-IZO:600040518
Zřizovatel:Městská část Praha - Koloděje
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Lupenická 20
Obec: Praha - Koloděje
Kraj: Praha
PSČ: 190 16
Kontakt na školu: Telefon: 281 970 016
Fax: 281 970 016
IZO:150006772
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 76
Aktuální počet dětí: 68
Dny otevřených dveří (termín/y): Školka je otevřena rodičům, pořádá během roku akce i pro veřejnost.
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria MŠ 2018.odt (130 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 111, 329,303, 330, 269
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Koncepce školy: Koncepce MŠ.doc (51,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2017.docx (65 KB)
Školní řád: Skolni rad MS 9,2017.docx (53,7 KB)
Hodnocení činnosti školy: vlastní hodnocení školy.doc (139,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Podporovat v dětech kladný vztah k literatuře, ke knize. S pomocí literatury seznamovat děti s okolním světem a naučit je jí využívat k získávání nových znalostí a dovedností. S pomocí literatury rozvíjet v dětech fantazii, kreativitu a city. Připra
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, prožitkové učení s využitím živých zvířat, spolupráce s EVVO, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Program zaměřený na environmentální výchovu s názvem KOLODĚJOVA ZAHRADA ŽIVOTA, Ve spolupráci s Nadací Proměny vytváříme nové herní a výukové prvky s cílem posilovat v dětech pozitivní vztah k přírodě.
Domácí spolupráce: Úřad městské části Praha 9 - Koloděje, hasiči,TJ Slavoj , společnost Selgen a.s. ze sousední Sibřiny – Stupice,
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Individuelní přístup k dětem se specifickými potřebami vzdělávání, konzultace s rodiči a spolupráce s PPP.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, místní tisk, nástěnky, vývěsky, plakátky

Základní škola

Adresa: Ulice: Lupenická 20
Obec: Praha 9 - Koloděje
Kraj: Praha
PSČ: 190 16
Kontakt na školu: Telefon: 281 970 016
Fax: 281 970 016
IZO:102301328
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 125
Dny otevřených dveří (termín/y): Škola je otevřena rodičům. Po předchozí domluvě si lze školu u výuku prohlédnout kdykoli v průběhu roku. 5. 3. 2019 - den otevřených dveří
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 111, 329, 303, 330, 269
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY.docx (36,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ a MŠ Koloděje 2017-18.doc (6478,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP a řád ŠD 2017.odt (52,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD - GDPR.docx (85,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava ZS a MŠ 2017-18 - díl A-B.pdf (1336,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Jsme účastníky programu KOLODĚJOVA ZAHRADA ŽIVOTA, kdy ve spolupráci s Nadací Proměny, zkrášlujeme naši zahradu o školní herní i výukové prvky... Jsme nositeli stříbrného ocenění Skutečně zdravé školy.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Škola se stává komunitním centrem obce, v dopoledních hodinách využívají prostory školní družiny maminky s malými dětmi, v odpoledních hodinách jsou prostory využívány pro malování rodičů s dětmi, sportovní aktivity - zumba, pilates pro ženy večer
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Školy v přírodě, sportovní aktivity - Kolem kolem školy, florbalové turnaje atd.
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny)
Specifické formy podpory žákům: Dlouhodobě pracujeme i s dětmi s LMD, pracují podle vlastních IVP, v některých případech s pomocí asistentky pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh školní družiny.docx (12,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 1. třída.pdf (2172,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Lupenická 20
Obec: Praha - Koloděje
Kraj: Praha
PSČ: 190 16
Kontakt na školu: Telefon: 281 970 016
Fax: 281 970 016
IZO:112800238

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Lupenická 20
Obec: Praha - Koloděje
Kraj: Praha
PSČ: 190 16
Kontakt na školu: Telefon: 281 970 016
Fax: 281 970 016
IZO:102473391
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 21
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, Skutečně zdravá škola, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne