Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velešín, okres Český Krumlov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velešín, okres Český Krumlov
Adresa školy: Ulice: Družstevní 340
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Ředitel:Mgr. Luděk Kopřiva
Kontakt na školu Telefon: 380 331 614
Email: mail@zsvelesin.cz
Web: zsvelesin.cz
IČ:00583723
RED-IZO:600059375
Zřizovatel:Město Velešín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Družstevní 340
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 614
Fax: 380 331 264
IZO:000246174
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 459
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 8.pdf (3165 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2018.pdf (316,2 KB)
Školní řád: školní řád 2017.pdf (722,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (1077,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : Praxe studentů PF JCU, spolupráce se složkami IZS při organizaci branného dne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Zájmové kroužky pro žáky s SVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, ICT, chovatelské, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Družstevní 340
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 614
IZO:114300020
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Družstevní 340
Obec: Velešín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 32
Kontakt na školu: Telefon: 380 331 614
IZO:102427348