Logo školy

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Ředitel:Mgr. Zdeněk Šmída
Kontakt na školu Telefon: 487 868 225
Email: info@skolakravare.cz
Web: www.skolakravare.cz
IČ:71011111
RED-IZO:600074790
Zřizovatel:Obec Kravaře
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
Fax: 487 867 012
IZO:102005711
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 150
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Kravaře _1_9_2013.pdf (2645,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ZŠ Kravaře _ŠKOLNÍ DRUŽINA_1_9_2013.pdf (842,1 KB)
Školní řád: Školní_řád_2014_2015.pdf (619 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Kravře 2017_2018.pdf (1795,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: provoz_v_ŠD.pdf (45 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh ZŠ Kravaře_třídy_1_9_2019.jpg (188,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
Fax: není
IZO:116000252
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
Fax: není
IZO:102617635