Logo školy

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Ředitel:Mgr. Zdeněk Šmída
Kontakt na školu Telefon: 487 868 225
Email: info@skolakravare.cz
Web: www.skolakravare.cz
IČ:71011111
RED-IZO:600074790
Zřizovatel:Obec Kravaře
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
IZO:102005711
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 150
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Kravaře _1_9_2013.pdf (2645,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ZŠ Kravaře _ŠKOLNÍ DRUŽINA_1_9_2013.pdf (842,1 KB)
Školní řád: Školní_řád_2020_2021.pdf (385,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Kravře 2017_2018.pdf (1795,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: provoz_v_ŠD.pdf (45 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy tříd_verze1_od1_9_2020.pdf (245,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
IZO:116000252
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Kapacita školní družiny.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30-7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
IZO:102617635