Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Ředitel:Mgr. Zdeněk Šmída
Kontakt na školu Telefon: 487 868 225
Email: info@skolakravare.cz
Fax: 487 867 012
Web: www.skolakravare.cz
IČ:71011111
RED-IZO:600074790
Zřizovatel:Obec Kravaře
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
Fax: 487 867 012
IZO:102005711
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 134
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Kravaře _1_9_2013.pdf (2645,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ZŠ Kravaře _ŠKOLNÍ DRUŽINA_1_9_2013.pdf (842,1 KB)
Školní řád: Školní_řád_2014_2015.pdf (619 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2013-14.pdf (1920,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: provoz_v_ŠD.pdf (45 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Přehled rozvrhu tříd_od_12_1_2015.jpg (915,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
Fax: není
IZO:116000252

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Školní 115
Obec: Kravaře
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 03
Kontakt na školu: Telefon: 487 868 225
Fax: není
IZO:102617635