Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko - Kuřívody - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko - Kuřívody - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ralsko - Kuřívody 700
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Hušková
Kontakt na školu Telefon: 487 898 150
Email: svehlova.iva@seznam.cz
Web: www.skolakurivody.cz
IČ:72742607
RED-IZO:600075036
Zřizovatel:Město Ralsko
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ralsko - Kuřívody 700
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 863 405
IZO:116000503
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 57
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): Březen - Duben
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Ralsko - Kuřívody 700
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 863 405
IZO:108029191
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 40
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: společenské hry, přírodovědné, taneční, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ralsko - Kuřívody 700
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 863 405
IZO:116000511
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:15
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ralsko - Kuřívody 700
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 863 405
IZO:108029018