Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dolní Habartice 152
Obec: Dolní Habartice
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Martina Baštrnáková
Kontakt na školu Telefon: 412 585 014
Mobil: 774 101 439
Email: zsmsdh@quick.cz
Web: http://www.zsmsdolnihabartice.cz
IČ:72744537
RED-IZO:600076440
Zřizovatel:Obec Dolní Habartice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dolní Habartice 152
Obec: Benešov nad Ploučnicí
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 22
Kontakt na školu: Telefon: 412 585 014
IZO:107561018
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 29
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, dodržování českých tradic ve spolupráci s obcí - masopustní průvody, průvod vítání jara, Filipojakubská noc apod
Certifikáty škol: Začít spolu, Ekoškola
Domácí spolupráce: okolní MŠ, Policie, Hasiči, Knihovny, Divadlo, Kino, CDM, PPP, SPC a další
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolní Habartice 152
Obec: Benešov nad Ploučnicí
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 22
Kontakt na školu: Telefon: 412 585 014
IZO:102000069
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 65
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, tradice ve spolupráci s obcí - Masopustní průvody, Filipojakubská noc, Vítání jara, rozloučení s létem a pod
Zapojení ve specifických programech: Laktea, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Začít spolu, Férová škola
Domácí spolupráce : malotřídní školy v okolí, Policie, Hasici, Knihovny, Divadla, Kina, PPP, SPC, a další
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní Habartice 152
Obec: Benešov nad Ploučnicí
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 22
Kontakt na školu: Telefon: 412 585 014
IZO:116100311
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00- 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dolní Habartice 152
Obec: Benešov nad Ploučnicí
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 22
Kontakt na školu: Telefon: 412 585 014
IZO:102641234
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne