Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lázeňská 406
Obec: Hejnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 62
Ředitel:Mgr. Jan Kašpar
Kontakt na školu Telefon: 482 322 391
Email: info@zshejnice.cz
Web: http://www.zshejnice.cz
IČ:70695911
RED-IZO:600079732
Zřizovatel:Město Hejnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nádražní 65
Obec: Hejnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 62
Kontakt na školu: Telefon: 482 322 391
Fax: 482 322 718
IZO:107564025
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 115
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.9.2017
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní řád: Školní řád MŠ.doc (138,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: částečně hudebně-dramatické
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, plesy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce: SDH Hejnice
Mezinárodní spolupráce: MS Boleslawiec, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: kroužek logopedie
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: web MŠ, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Lázeňská 406
Obec: Hejnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 62
Kontakt na školu: Telefon: 482 322 391
Fax: 482 322 718
IZO:102229481
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 320
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP_2011-12-1.docx (448,4 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (107,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013.docx (86,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, chemie, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, LVVZ, sportovní dny, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce do škola, Obědy pro děti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: doučování, integrace
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, sportovní, literárně-dramatické, turistické, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lázeňská 406
Obec: Hejnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 62
Kontakt na školu: Telefon: 482 322 391
Fax: 482 322 718
IZO:116400889
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lázeňská 406
Obec: Hejnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 62
Kontakt na školu: Telefon: 482 322 391
Fax: 482 322 718
IZO:116402571
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-26 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano