Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:Mgr. Ivo Zálešák
Kontakt na školu Telefon: 544 321 200
Email: zsmasarova@zsmasarova.cz
IČ:44994044
RED-IZO:600107990
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 321 200
Fax: 544 321 200
IZO:044994044
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 706
Dny otevřených dveří (termín/y): Týden před zápisem do 1. ročníku
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8, 55
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2015 - 2020.doc (161,8 KB)
Školní vzdělávací program: svpverze13.pdf (2426,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD od 1.9.2017.docx (41,5 KB)
Školní řád: Vnitřní řád ŠD od 1.9.2019.docx (37 KB)
Školní řád od 16.10.2019.doc (133,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19 - 20.docx (625,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ŠVPZV "Naše škola - příležitost pro všechny" se zaměřením na metody daltonského plánu, projekty, jazyky, osobnostní výchova, volný čas, nadaní a postižení žáci Speciální logopedické třídy v 1. a 2. ročníku Školní poradenské pracoviště
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Prevence školní neúspěšnosti v ZŠ, Poskytování bezplatné stravy pro potřebné děti, Učíme se příběhem, Podnikavostí k udržitelnému rozvoji v JMK, Polygram - podpora polytechnického vzdělávání, Formativní hodnocení
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy v rámci Dalton International
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka, v některých třídách 1. st. dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučování v rámci projektu prevence školní neúspěšnosti v ZŠ, podpora žáků se SVP pracovníky školního poradenského pracoviště, logopedická péče
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, kariérový poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 321 200
Fax: 544 321 200
IZO:118200143