Logo školy

Základní škola, Brno, Krásného 24

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Brno, Krásného 24
Adresa školy: Ulice: Krásného 24
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Ředitel:Mgr. Petra Grünhutová
Kontakt na školu Telefon: 548 226 063
Email: grunhutova@zskrasneho.cz
Web: http://www.zskrasneho.cz
IČ:49467247
RED-IZO:600108139
Zřizovatel:Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Krásného 24
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 226 063
Fax: 548 226 063
IZO:049467247
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 463
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.10.2018, projektové dny, 21.5.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 75,55, tramvaj č. 8,10,12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, jazykové, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Storytelling (Storytelling), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Krásného 24
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 226 063
Fax: 548 226 063
IZO:118200429
Školní klub
Adresa: Ulice: Krásného 24
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 226 063
Fax: 548 226 063
IZO:171102347
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Krásného 24
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 226 063
Fax: 548 226 063
IZO:103067094