Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Ivančice - Němčice, okres Brno - venkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Ivančice - Němčice, okres Brno - venkov
Adresa školy: Ulice: Školní 230
Obec: Ivančice - Němčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Ředitel:Mgr. Marie Magerová
Kontakt na školu Telefon: 546 451 980
Email: zsnemcice@seznam.cz
Web: www.zsnemcice.cz
IČ:70852022
RED-IZO:600110729
Zřizovatel:Město Ivančice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Alexovice 168
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 980
Fax: 546 451 980
IZO:150008562
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: skolni-vzdelavaci_MS-op2014.docx (171,8 KB)
Školní řád: Skolni_rad_MS2014.docx (28,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, Pasování předškoláků Den dětí s rodiči, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Domácí spolupráce: Propojená a spolupracující velmi těsně se základní školou téhož subjektu. Adaptační program pro předškoláky přímo v budově ZŠ.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: Integrace dětí s ZP
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 230
Obec: Ivančice - Němčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 980
Fax: 546 451 980
IZO:102179786
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 125
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: pro ŠD od 6:30, pro ZŠ od 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce 2013-2018.pdf (147,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_pro_SD.pdf (194,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola, Aktivní škola
Domácí spolupráce : Spolupráce se spádovými školami ZŠ TGM, Na Brněnce, Ivančice a ZŠ V. Menšíka, Růžová ul. Ivančice, spolupráce PP Brno, odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Bezplatný dyslektický koužek, integrace žáků se ZP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, IS Moodle, společné schůzky rodič-žák-učitel, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 230
Obec: Ivančice - Němčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 980
Fax: 546 451 980
IZO:118300628
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Němčice 92
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 980
Fax: 546 451 980
IZO:150008571
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Výroba svačin pro žáky ZŠ, ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 230
Obec: Ivančice - Němčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 980
Fax: 546 451 980
IZO:150073356
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Výroba svačin pro žáky ZŠ, ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne