Zde může být obrázek školy.

Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: ul. Osvobození 8
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Ředitel:Mgr. Roman Goldbach
Kontakt na školu Telefon: 577 341 239
Email: zsslavosv@zlinedu.cz
Web: zsmalepole.cz
IČ:70882134
RED-IZO:600114295
Zřizovatel:Město Slavičín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: ul. Osvobození 8
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 303
Fax: 577 342 403
IZO:102109991
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 141
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9. 2016.pdf (4538,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina platný od 1.9. 2015.doc (189,4 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2014.doc (279 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 20172018.doc (282,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : Mateřská škola, DDM, Knihovna
Mezinárodní spolupráce: Ne.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci - cvičení z jazyka českého
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Osvobození 8
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 239
Fax: není
IZO:118500759
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Osvobození 8
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 239
Fax: není
IZO:118500767
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne