Logo školy

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 2713/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Tomáš Zeman
Kontakt na školu Telefon: 567 563 571
Email: zskollarova@zskol.ji.cz
Web: www.zskol.ji.cz
IČ:70881413
RED-IZO:600117201
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kollárova 2713/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 563 570
Fax: 567 563 570
IZO:102455112
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 621
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.3.2019 a 27.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, B1, 5, 12, 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 5:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP_2020.pdf (2308,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD.pdf (258,5 KB)
Školní řád: Skolni rad.pdf (349,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19_20.pdf (844,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Grafomotorické kurzy, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Škola je zapojena do projektů na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, sportovní, taneční, jazykové, hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Internetové stránky: www.zskol.ji.cz, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní časopis/newsletter, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00 hod.
Konec výuky: 11:40 hod.
ŠVP: SVP_PT.pdf (326,8 KB)
ŠD
Adresa: Ulice: Kollárova 2713/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 563 570
Fax: 567 563 570
IZO:118700308
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
ŠK
Adresa: Ulice: Kollárova 2713/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 563 570
Fax: 567 563 570
IZO:150017154
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 150
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ne
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Kollárova 2713/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 563 570
Fax: 567 563 570
IZO:103191721
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 32
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne