Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hrabyně 70
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 63
Ředitel:Mgr. Monika Halfarová
Kontakt na školu Telefon: 553 775 154
Email: zs@hrabyne.cz
Web: www.hrabyne-skola.unas.cz
IČ:75026821
RED-IZO:600143121
Zřizovatel:Obec Hrabyně
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabyně 170
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 63
Kontakt na školu: Telefon: 553 775 154
IZO:107628341
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 36
Kritéria příjímacího řízení: Základní škola a Mateřská škola Hrabyně.docx (16,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,30
Školní vzdělávací program: Sluníčko na cestách_2020.docx (140,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: SDH Hrabyně, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabyně 70
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 63
Kontakt na školu: Telefon: 553 775 154
IZO:102420947
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 47
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12.2016, 4.4.2017, 8.12.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE_poslední_8_2017.docx (35,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 2020.docx (385,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD při ZŠ Hrabyně.docx (73,5 KB)
Školní řád: Školní řád_2020_21.pdf (852,1 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019_2020.pdf (1051,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, Spaní ve škole, Vánoční a Velikonoční dílny, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : SDH Hrabyně a Opava, Policie ČR, ZŠ Velká a Pustá Polom, OU Ostrava, UPOL Olomouc
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, diferencovaný přístup, individuální tempo, doučování žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh_2020_21_nový_od 1.1.2021.xlsx (13,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabyně 70
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 63
Kontakt na školu: Telefon: 553 775 154
IZO:120004062
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabyně 70
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 63
Kontakt na školu: Telefon: 553 775 154
IZO:120004071