Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horymírova 2978
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Miroslava Škaldová
Kontakt na školu Telefon: 596 786 549
Email: zshorymirova@volny.cz
Web: www.zshorymirova.cz
IČ:70944628
RED-IZO:600144968
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rezkova 14
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 786 549
Fax: 596 786 549
IZO:102844658
Základní škola
Adresa: Ulice: Horymírova 2978
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 786 549
Fax: 596 786 549
IZO:102844186
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 565
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 48,2,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: z ulice U Hrůbků
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Horymírova 2978
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 786 549
Fax: 596 786 549
IZO:120100100
Školní klub
Adresa: Ulice: Horymírova 2978
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 786 549
Fax: 596 786 549
IZO:150057261
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Horymírova 2978
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 786 549
Fax: 596 786 549
IZO:150009216