Logo školy

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Mgr. Šárka Fehérová
Kontakt na školu Telefon: 596 634 243
Email: reditelnaZS@zsgenjanka.cz
Web: www.zsgenjanka.cz
IČ:70984158
RED-IZO:600145301
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 284
IZO:102508160
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 38,39,102,107,108,109
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 8:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: Skolni_rad ZS_2016.pdf (594,4 KB)
Poslední výroční zpráva: ZÁVĚREČNÁ-ZPRÁVA_2016.pdf (550,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, chemie, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce : praxe studentů PdF OU, Bílý nosorožec, PČR, MP,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci, reedukace integrovaných zdravotně postižených žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, sportovní, jazykové, taneční, technické, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mar.Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 284
Fax: 596 634 243
IZO:120100258
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mar.Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 284
Fax: 596 634 243
IZO:102956588
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 Kč až 26 Kč, dle žákovských kategorií
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 790 00
Kontakt na školu:
IZO:600145301
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 Kč až 26 Kč, dle žákovských kategorií
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne