Logo školy

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Mgr. Šárka Fehérová
Kontakt na školu Telefon: 596 634 243
Email: reditelnaZS@zsgenjanka.cz
Web: www.zsgenjanka.cz
IČ:70984158
RED-IZO:600145301
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 284
IZO:102508160
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 460
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 38,39,102,107,108,109
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 8:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: Dodatek-c.-1-skolniho-radu_2020.pdf (332 KB)
Skolni_Rad_2018.pdf (633,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2019_2020.pdf (1330,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, informatika, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, knihovna, cizí jazyky, biologie, zeměpis, dějepis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : praxe studentů PdF OU, STOP, PČR, MP,...
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: Kombinace metod klasické, konstruktivistické, činnostní učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci, reedukace integrovaných zdravotně postižených žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, přírodovědné, technické, literárně-dramatické, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské, ICT, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, herna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP Přípravná třída.pdf (442,2 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mar.Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 284
Fax: 596 634 243
IZO:120100258
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208
Obec: Ostrava - Mar.Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 284
Fax: 596 634 243
IZO:102956588
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 Kč až 29 Kč, dle žákovských kategorií
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 790 00
Kontakt na školu:
IZO:600145301
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 Kč až 29 Kč, dle žákovských kategorií
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano