Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Vinohrady 30
Obec: Horní Moštěnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 17
Ředitel:Mgr. Libor Kubík
Kontakt na školu Telefon: 581 224 248
Email: zs@zshornimostenice.cz
Web: www.zshornimostenice.cz
IČ:70981698
RED-IZO:600146723
Zřizovatel:Obec Horní Moštěnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pod Vinohrady 32
Obec: Horní Moštěnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 17
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 248
IZO:181001373
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Vinohrady 30
Obec: Horní Moštěnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 17
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 248
IZO:102592951
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 177
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.9.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: hlavní komunikace
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Koncepce školy: KR.docx (28,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (89,4 KB)
Školní řád: Školní řád.docm (46,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013 - 2014.docx (252,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, informatika, jazykové, přírodovědné, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, hudební výchova, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Obecní společenské organizace
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: integrace, zohlednění
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy.zip (40 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: zdravotnické, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Vinohrady 30
Obec: Horní Moštěnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 17
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 248
IZO:120201089