Logo školy

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16
Adresa školy: Ulice: Boženy Němcové 16
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Ilona Bočinská
Kontakt na školu Telefon: 581 297 944
Email: zsbn@zsbn-prerov.cz
Web: http://zsbn-prerov.cz
IČ:45180059
RED-IZO:600146880
Zřizovatel:Statutární město Přerov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 16
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 297 944
Fax: není
IZO:045180059
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 225
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: klasická základní škola
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, biologie, výtvarná výchova, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociální znevýhodnění žáků, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: atrium školy, tělocvičny, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 12:00
Školní družina
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 16
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 297 934
Fax: není
IZO:120200937