Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hošťálková, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hošťálková, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hošťálková 380
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 22
Ředitel:Mgr. Dana Černíková
Kontakt na školu Telefon: 571 442 330
Mobil: 736 269 389
Email: zakladni.skola@zshostalkova.cz
Web: www.zshostalkova.org
IČ:60990392
RED-IZO:600149749
Zřizovatel:Obec Hošťálková
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálková 380
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 22
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 330
IZO:060990392
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 338
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.11.2021, 14.4.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od hlavní komunikace
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: SM-Koncepce 2013 nová.doc (67,1 KB)
Školní vzdělávací program: Brána poznání 2019.pdf (3649,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVPdruzina 2014.doc (74,2 KB)
Školní řád: Dodatek č. 1 školního řádu 2020.docx (15,8 KB)
ŠŘ_2018_nově_opravený GDPR (5).docx (89,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2018_2019 (opraveno).pdf (1358 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, biologie, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Policie, HZS, Archa Vsetín, obec
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Omšenie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: dle ŠVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh školní družiny.docx (14,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh (5).pdf (55,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálková 380
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 22
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 330
IZO:120400367
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50 Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:20 - 7:20
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálková 380
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 22
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 330
IZO:173100597
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hošťálková 380
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 22
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 132
IZO:103108793
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 16 - 21
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne