Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín
Adresa školy: Ulice: Turkmenská 1612
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Roman Třetina
Kontakt na školu Telefon: 571 411 824
Email: info@zsms-turkmenska.cz
Web: www.zsms-turkmenska.cz
IČ:70238898
RED-IZO:600171639
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nemocniční 955
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 824
Fax: 571 411 824
IZO:110006828
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 12
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do jednotlivých součástí školy.docx (92,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7.30 - 15.00
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.docx (27,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP MSNEM - OD 1.9.2018.docx (113,6 KB)
ŠVP SPEC.MŠ - OD 1.9.2018.doc (377,9 KB)
Školní řád: školní řád MŠ.docx (102 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnoceni.docx (22,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Speciální MŠ, a MŠ při nemocnici
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: ---
Certifikáty škol: Škola získala certifikaci v Bazální stimulaci
Domácí spolupráce: ZŠ Ohradou Vsetín • SPC Kroměříž • SPC Zlín • SPC a Speciální školou Nový Jičín
Mezinárodní spolupráce: ---
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Spec. ped. podpora ve všech oblastech
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Turkmenská 1612
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 824
Fax: 571 411 824
IZO:102780447
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 165
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.docx (27,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP ZSS - OD 1.9.2018.doc (3087,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina 1.9.2018.doc (227,3 KB)
Školní řád: školní řád 1.9.2018.docx (132,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 17-18.doc (683,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola spadá do režimu speciálního školství
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: 0
Certifikáty škol: Škola získala certifikát na Bazální stimulaci
Domácí spolupráce : školská poradenská pracoviště a aostatní organizace ve městě vsetíně a okolí
Mezinárodní spolupráce: Zš Povážská Bystrica
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Škola spadá do reřimu speciálního školství
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: šd a šk.docx (11,7 KB)
Školní klub - rozvrh: šd a šk.docx (11,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Kopie - Rozvrh tříd 2018.xls (59,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: autobusová a vlaková doprava
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Turkmenská 1612
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu:
IZO:181069288
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 0
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.docx (27,6 KB)
Školní vzdělávací program: švp_prš1-finální_verze.doc (1315,3 KB)
Školní řád: Školní řád PŠJ.odt (102,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 17-18.doc (683,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : 0
Domácí spolupráce : školská poradenská zařízení a další organizace ve městě Vsetín a okolí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: Bez cizího jazyku
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Praktická škola jednoleta - pro žáky se středním mentálním postiženíma kombinovanými vadami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: autobusové a vlakové nádraží
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Sychrov 61
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 824
Fax: 571 411 824
IZO:110006836
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: ŠD pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 14.50
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, schůzky
Školní klub
Adresa: Ulice: Turkmenská 1612
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 824
Fax: 571 411 824
IZO:173101763
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 50
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: ŠK pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 14.50
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Turkmenská 1612
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 824
Fax: 571 411 824
IZO:103092731
Přípravný stupeň základní školy speciáln
Adresa: Ulice: Turkmenská 1612
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 824
Fax: 571 411 824
IZO:110501101