Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Herbenova 4
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 03
Ředitel:Mgr. Alice Magdonová
Kontakt na školu Telefon: 519 371 030
Email: special.skoly.breclav@tiscali.cz
Web: http://www.zsherbenova.cz
IČ:70838771
RED-IZO:610251121
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: nábřeží Komenského 10
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 02
Kontakt na školu: Telefon: 519 371 030
Fax: 519 371 030
IZO:110251172
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Škola je otevřena od: 6,00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: Koncepce práce školy12-15.docx (4012,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Cesty a cestičky.docx (1087,3 KB)
Školní řád: Řád MŠ Mládežnická 2019.docx (54,6 KB)
Řád MŠ Komenského 2019.docx (50,8 KB)
skolni_rad-2013.pdf (290,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: vzdělávání dětí s PAS, vadami řeči, mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická péče, náhradní komunikace, canisterapie
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Herbenova 4
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 371 030
Fax: 519 371 030
IZO:110251130
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 143
Aktuální počet žáků: 62
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: zastávka Stará Břeclav, Skopalíkova ul., MHD - č. 564, 569, 565, zastávka Lidická ul.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 8,00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8,20 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: VZ 2018-2019.docx (705,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: vzdělávání žáků s PAS, mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II, Ovoce do škol, Školní mléko
Domácí spolupráce : Remedia Plus, o.p.s. - pečovatelská služba, základní školy v regionu, PČR, HZS,
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola v Malackách, Slovenská republika - spolupráce, společné aktivity a vzájemné návštěvy pracovníků a dětí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: webové stránky školy, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Herbenova 4
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 371 030
Fax: 519 371 030
IZO:171102932
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00-8.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00-15.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Herbenova 4
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 371 030
Fax: 519 371 030
IZO:150023481
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13.30-15.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, komunikační deníčky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Herbenova 4
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 371 030
Fax: 519 371 030
IZO:150003951
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne