Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bezvěrov 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 41
Ředitel:Mgr. Hana Žemličková
Kontakt na školu Telefon: 373 317 166
Email: bezvaskola@seznam.cz
Web: www.bezverov.cz/zakladni-a-materska-skola-bezverov
IČ:60611863
RED-IZO:650015428
Zřizovatel:Obec Bezvěrov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bezvěrov 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 41
Kontakt na školu: Telefon: 373 317 166
IZO:107544482
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 22
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.5.2021
Kritéria příjímacího řízení: kritéria mš 2019.docx (22,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2018 - 2021 akt.docx (41,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: výtvarné, hudební
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Spolupráce s okolními školami, s Policií ČR, s dobrovolnými hasiči
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bezvěrov 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 41
Kontakt na školu: Telefon: 373 317 166
IZO:102564311
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 19
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.4.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy.docx (37,5 KB)
Školní vzdělávací program: Tvořivá škola Bezvěrov-ŠVP.doc (563,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020.pdf (942,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, výtvarné, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Les ve škole
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Spolupráce s okolními školami, s Policií ČR, s dobrovolnými hasiči
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Klub doučování pro slabší žáky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2020-21.odt (34,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bezvěrov 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 41
Kontakt na školu: Telefon: 373 317 166
IZO:115600507
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bezvěrov 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 41
Kontakt na školu: Telefon: 373 317 166
IZO:102676429
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne