Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 227
Obec: Bílý Kostel nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Ředitel:Mgr. Irena Kostelencová
Kontakt na školu Telefon: 485 143 423
Email: zs.bilykostel@atlas.cz
IČ:72742071
RED-IZO:650029348
Zřizovatel:Obec Bílý Kostel nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bílý Kostel nad Nisou 11
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 423
IZO:107563801
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 44
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do MŠ.docx (13,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Školní vzdělávací program: ŠVP Přátelství je součást lidského štěstí - září 2018.odt (81,8 KB)
Školní řád: Organizacni_rad_skoly_2020-21.pdf.zip (508,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení práce v MŠ.docx (452 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Bílý Kostel nad Nisou 227
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 423
IZO:102229066
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 49
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy.docx (259,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_Naše_škola_od 9-2016).pdf (2417,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD od září 2019.pdf (576,7 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.9.2019.pdf (867 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou 2019-2020.pdf (3146,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Dotované školní mléko, Zdravá 5, Dva jsou víc než jeden
Domácí spolupráce : místní myslivecké sdružení, hasiči, sportovci, klub maminek
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k slabším, sociálně znevýhodněným i nadaným žákům.
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin ŠD 2020-2021.docx (12 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy jednotlivých ročníků 2020- 2021.doc (60,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bílý Kostel nad Nisou 227
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 423
IZO:116401923
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bílý Kostel nad Nisou 11
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 423
IZO:116400072
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne