Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pražská 235
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Ředitel:Mgr. Marcela Kratochvílová
Kontakt na školu Telefon: 317 812 267
Mobil: 736 681 297
Email: skola@skolavotice.cz
Web: http://www.zsvotice.cz
IČ:71294520
RED-IZO:691009601
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sadová 565
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu:
IZO:107510570
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 189
Aktuální počet dětí: 181
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria_MS_20_21.pdf (450,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:30
Koncepce školy: Vize a koncepce školy 2020-2025 (konečná verze).pdf (550,2 KB)
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 235
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu:
IZO:102002690
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 610
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Vize a koncepce školy 2020-2025 (konečná verze).pdf (550,2 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro 21. století.pdf (7982 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp_sd_2016.pdf (479,1 KB)
Školní řád: skolni_rad_ZS_2020 -dodatek -distanční výuka.pdf (508,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_20_21 celá škola.docx (156,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště - školní speciální pedagog, školní psycholog
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: rad_sd_2021.pdf (578,3 KB)
Školní klub - rozvrh: rad_sk_2021.pdf (411,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Pražská 235
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu:
IZO:113000235
Školní klub
Adresa: Ulice: Pražská 2035
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu:
IZO:181045648