Logo školy

České reálné gymnázium s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:České reálné gymnázium s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pražská 54a
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Ředitel:RNDr. Ludmila Kadlecová
Kontakt na školu Telefon: 387 423 122
Email: crg@crg.cz
Web: http://www.crg.cz
IČ:49060317
RED-IZO:600008100
Zřizovatel:RNDr. Alois Bohůnek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pražská 54a
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 122
IZO:060074302
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ obor 79-41-K/41: 1.termín 13.4.2023, 2.termín 14.4.2023 , JPZ obor 79-41-K/81: 1.termín 17.4.2023, 2.termín 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: Úplná informace o školném: pro obor 79-41-K/81 20000, pro obor 79-41-K/41 25000, školné se hradí na základě uzavřených smluv o studiu
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: CRG_skolni_rad_2022_2023.pdf (757,5 KB)
CRG_skolni_rad_2022_aktual.pdf (757,5 KB)
Poslední výroční zpráva: CRG_VZ_2021_2022.pdf (16016,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, exkurze, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : ZŠ Nerudova, ZŠ Hrdějovice, ZŠ Boršov, ZŠ Hluboká nad Vltavou, ZŠ Pohůrecká, SŠP Č.Budějovice, JU Č.Budějovice, VŠTE Č.Budějovice
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, interaktivní displeje a tabule ve všech třídách
Zájmové činnosti: jazykové, programování/robotika, technické, přírodovědné, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka