Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Adresa školy: Ulice: Nerudova 267
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Ředitel: Ing. Petr Žuravský
Kontakt na školu Telefon: 388 411 471
Email: info@stredni-skola.eu
Web: http://www.stredni-skola.eu
IČ:00477419
RED-IZO:600008681
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 127
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 915
Fax: 388 415 915
IZO:102263663
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 102
Aktuální počet žáků: 35
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: v současné době je zabudován domácí telefon, v listopadu 2018 bude instalován videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: projekty ovoce a mléko do škol
Domácí spolupráce : SPgŠ a VOŠ Prachatice, SŠ a JŠ Volyně, Policie, OSPOD, MPS, Hasiči, ČČK
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi)
Specifické formy podpory žákům: škola vzdělává žáky s PO 3-5, podpora je poskytována všem žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: žáci využívají zájmové vzdělávání v DDM
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Nerudova 267
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 411 471
Fax: 388 411 471
IZO:000477419
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30 hod.
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 127
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 915
Fax: 388 415 915
IZO:110002261
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nerudova 267
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 411 471
Fax: 388 411 471
IZO:110024699
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 50
Počet ubytovaných žáků a studentů: 20
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celorok
Termín pro podání přihlášky : do 31.8.
Úplata za ubytování (v Kč): 900
Úplata za stravování (v Kč): celodenní strava 102 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, jazykové, technické, turistické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nerudova 267
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 411 471
Fax: 388 411 471
IZO:110024702
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kasárenská 1133
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 324 374
Fax: 388 324 374
IZO:150071426