Logo školy

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Šárka Chvalová
Kontakt na školu Telefon: 377 925 711
Email: gfk@gfk-plzen.cz
Web: www.krizik.eu
IČ:25209957
RED-IZO:600009637
Zřizovatel:Mgr. Šárka Chvalová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035081
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 166
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie, širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina_1118.pdf (288 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 18.pdf (342,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 19-20.pdf (1479,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Začít spolu, Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, plavání, cyklistický kurz
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, hudební, ICT, taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:049775961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná, ústní , test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 19-20.pdf (1479,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Začít spolu
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický, , latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, ve vyšších ročnících výběrový TV
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: technické, sportovní, taneční, jazykové, přírodovědné, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT,
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035553
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace