Logo školy

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Šárka Chvalová
Kontakt na školu Telefon: 377 925 711
Email: gfk@gfk-plzen.cz
Web: www.krizik.eu
IČ:25209957
RED-IZO:600009637
Zřizovatel:Mgr. Šárka Chvalová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035081
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 166
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina_1118.pdf (288 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 18.pdf (342,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 2017-2018 w – na web.pdf (3999,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Světová škola, Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, cyklistický kurz
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, rukodělné, turistické, společenské hry, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, herna, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:049775961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 2. 2015 a listopad 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test všeobecných studijních předpokladů, ústní , pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 21. a 22. dubna 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_GFK_2013_2014.pdf (1537,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, bazén, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční, ICT, hudební, vodácký kroužek, přírodovědné, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035553