Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Šárka Chvalová
Kontakt na školu Telefon: 377 925 711
Email: gfk@gfk-plzen.cz
Fax: 377 925 712
Web: www.krizik.eu
IČ:25209957
RED-IZO:600009637
Zřizovatel:Mgr. Šárka Chvalová
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035081
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 166
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina_1118.pdf (288 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 18.pdf (342,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 2017-2018 w – na web.pdf (3999,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, výtvarná výchova, knihovna, ICT, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, bazén, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Začít spolu, Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, turistika, plavání
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, turistické, ICT, sportovní, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém

Střední škola

Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:049775961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 2. 2015 a listopad 2015
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, pohovor, bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 21. a 22. dubna 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_GFK_2013_2014.pdf (1537,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, fyzika, biologie, zeměpis, chemie, knihovna, ICT, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, bazén, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, plesy
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, německý, latina, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: vodácký kroužek, turistické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, taneční, literárně-dramatické, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)

Školní družina

Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035553