Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Šárka Chvalová
Kontakt na školu Telefon: 377 925 711
Email: gfk@gfk-plzen.cz
Fax: 377 925 712
Web: www.krizik.eu
IČ:25209957
RED-IZO:600009637
Zřizovatel:Mgr. Šárka Chvalová
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035081
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 166
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina_1118.pdf (288 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 18.pdf (342,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 2017-2018 w – na web.pdf (3999,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Začít spolu, Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, turistika, bruslení
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, ICT, společenské hry, turistické, taneční, literárně-dramatické, rukodělné, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Střední škola

Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:049775961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 2. 2015 a listopad 2015
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor, test (výběr z možností), ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 21. a 22. dubna 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_GFK_2013_2014.pdf (1537,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, dějepis, výtvarná výchova, fyzika, chemie, zeměpis, cizí jazyky, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén, v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, výlety, exkurze
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, latina, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, vodácký kroužek, sportovní, přírodovědné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, taneční, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035553