Logo školy

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Šárka Chvalová
Kontakt na školu Telefon: 377 925 711
Email: gfk@gfk-plzen.cz
Web: www.krizik.eu
IČ:25209957
RED-IZO:600009637
Zřizovatel:Mgr. Šárka Chvalová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035081
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 166
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina_1118.pdf (288 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 18.pdf (342,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 19-20.pdf (1479,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, biologie, fyzika, cizí jazyky, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Začít spolu, Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, bruslení, plavání
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, literárně-dramatické, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, společenské hry, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:049775961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, ústní , test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 4, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 480
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GFK 19-20.pdf (1479,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, knihovna, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, chemie, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Certifikáty škol: Začít spolu
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, , španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz, ve vyšších ročnících výběrový TV
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami a poruchami autistického spektra
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, turistické, , výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolovská 54
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 925 711
Fax: 377 925 712
IZO:181035553
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky