Logo školy

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Svojsíkova 1
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:RNDr. Bc. Radka Balounová
Kontakt na školu Telefon: 416 735 841
Email: gjj@gjj.cz
Web: http://www.gjj.cz
IČ:46773673
RED-IZO:600010830
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Svojsíkova 1
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 65
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 841
Fax: 416 735 842
IZO:000081876
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 417
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.11. 2018, 6.12. 2018, 21.1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: osmileté studium - I. termín 16.4. , II. termín 17.4., čtyřleté studium - I. termín 12.4., II. termín 15.4.
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Šablony I, Projekt Pátky s vědou, Projekt EDISON
Domácí spolupráce : Základní školy - Projekt Věda na GJJ, spolupráce s FF UJEP - praxe studentů VŠ
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Storytelling (Storytelling), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - projekt Otevřená věda, olympiády, žáci slabší (v rámci šablon - doučování českého jazyka)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli