Logo školy

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Svojsíkova 1
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:RNDr. Bc. Radka Balounová
Kontakt na školu Telefon: 416 735 841
Email: gjj@gjj.cz
Web: http://www.gjj.cz
IČ:46773673
RED-IZO:600010830
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Svojsíkova 1
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 65
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 841
Fax: 416 735 842
IZO:000081876
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 463
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.12. 2021, 11.1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: osmileté studium - I. termín 19.4.2022 , II. termín 20.4.2022, čtyřleté studium - I. termín 12.4.2022, II. termín 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy_GJJ_2019-2024.pdf (153 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (218 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020-2021.pdf (509,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Šablony II, Projekt Pátky s vědou, Projekt EDISON, Menšiny mezi námi, Litoměřická debatní liga, Věda na GJJ, Klub mladého diváka, GINPL-studentský časopis, Program DoFe, Zelené GJJ
Domácí spolupráce : Základní školy - Projekt Věda na GJJ, spolupráce s FF a Přf UJEP - fakultní školy - praxe studentů VŠ, exkurze
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, latinský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Studentská Agora (Agora CE), Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK), Otevřená věda (AV ČR), Čtení pomáhá (Martin Roman), Storytelling (Storytelling), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - projekt Otevřená věda, olympiády, žáci slabší (v rámci šablon - doučování českého jazyka)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, taneční, technické, společenské hry, programování/robotika, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy