Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Prostějov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Prostějov
Adresa školy: Ulice: nám. Edmunda Husserla 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Mária Zámostná
Kontakt na školu Telefon: 582 351 977
Email: sos@sosprostejov.cz
Web: http://www.sosprostejov.cz
IČ:00544612
RED-IZO:600015289
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Edmunda Husserla 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 55
Kontakt na školu: Telefon: 582 351 977
IZO:110015037
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2022, 8.2.2023
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, exkurze, výlety, Gastroden, Hanácká barman show, Kadeřnicko - kosmetická soutěž, vánoční výstavky, jarmarky,...
Zapojení ve specifických programech : Šablony II, IKAP, Erasmus+
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce, školní asistent
Nabídka dalšího vzdělávání: Rekvalifikační a jednorázové kurzy (UNIV3, NSK) Cukrář, Číšník, Kuchař, Prodavač, Řezník - uzenář, Brašnář, vzdělávaní dospělých
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, kuchař, číšník, cukrář
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace