Logo školy

Střední škola Kostka s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Kostka s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pod Pecníkem 1666
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 571 415 832
Email: info@kostka-skola.cz
Web: www.kostka-skola.cz
IČ:25367692
RED-IZO:600018199
Zřizovatel:PaedDr. Karel Kostka
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Pecníkem 1666
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 415 832
Fax: 571 415 832
IZO:042797942
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 620
Dny otevřených dveří (termín/y): AKTUÁLNÍ Dny otevřených dveří - 2020/21: Individuální termín návštěvy školy po dohodě možný!
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Vsetín - č.1, č.5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 27600
Rozšířené informace o ročním školném: Školné je hrazeno obvykle pravidelnými měsíčními platbami a je možné jej výrazně snížit na základě prospěchového nebo sociálního stipendia.
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: skolni_rad_platny_k_1.9.2020.pdf (423,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_za_skolni_rok_2019_20.pdf (6448 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné, všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, Adaptační pobyt v Itálii, zahraniční stáže
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Mateřská škola Kostka, Základní škola Kostka, Fakulta společenských studií, Muzeum regionu Valašsko
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup ke studentům, možnosti rodinných, prospěchových a sociálních stipendií, program FREE STUDY (studium zdarma pro nadané žáky), konzultace a individuální doučování.
Přítomnost specialistů: Výchovný poradce s odbornou psychologickou kvalifikací.
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, taneční, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní Kostkaradio, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Smetanova 266
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 541 447 137
IZO:150010818
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Smetanova 266
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:150009101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 35 - 40 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano