Logo školy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
Adresa školy: Ulice: Na Příkopě 16
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Miloš Kodad
Kontakt na školu Telefon: 224 211 775,77
Email: kancelar@skolakrizik.cz
Web: http://www.vosaspsekrizik.cz
IČ:70837881
RED-IZO:600020151
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Příkopě 16
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 210 585
Fax: 224 094 460
IZO:000638323
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 222
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2018, 8.12.2018,14.1.2019,5.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A a B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_ET_upravy_zamereni.docx (292,7 KB)
SVP_IT_1r_2018-19 .docx (271,5 KB)
SVPET_od2015-16.docx (371,8 KB)
SVP_IT_od2015-16.docx (334,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017_2018_Krizik.pdf (2017,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : firmy, stáže,fakultní škola ČVUT,exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, vyhláška 50, Autodesk Akademie, ECDL , IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, ICT, technické, programování/robotika
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Na Příkopě 16
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 210 585
Fax: 224 225 898
IZO:110025806
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A i B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: ECDL, vyhl 50, CAD
Roční školné v Kč: 3000
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program: SVP_VOS2013.docx (363,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017_2018_Krizik.pdf (2017,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Elektrotechnika
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, vyhláška 50,
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách