Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Monika Bourová
Kontakt na školu Telefon: 495 535 955
Email: info@daneta.cz
Fax: není
Web: www.daneta.cz
IČ:25262165
RED-IZO:600023940
Zřizovatel:Věra Kosinová
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Uhelná 1142
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:181004917
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 29
Aktuální počet dětí: 29
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 6, 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: Koncepce mateřské školy.docx (4770,2 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád 2018 - 2019 k 1. 9. 2018.doc (170 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Komplexní péče o děti se zdravotním postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, integrační aktivity se ZŠ, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: e-Twinning, Zdravá škol
Domácí spolupráce: ZŠ Daneta, MŠ z HK a okolí, praxe SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým a sociálním zaměřením
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: fyzioterapie,logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, canisterapie, hipoterapie,animoterapie, muzikoterapie, chirofonetika, snoezelen, bazální simulace
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:048162485
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2018, 12. 3. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 4000
Koncepce školy: Koncepce základní školy.docx (743,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2018 - 2019 k 1. 9. 2018.doc (170 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): integrační aktivity, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: e-Twinning, Zdravá škola, Čistá škola, Obědy pro děti, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : MŠ Daneta, ZŠ z HK a okolí, praxe SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým a sociálním zaměřením
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, zdravotní tělesná výchova Fyzioterapie
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu, pedagogická a osobní asistentce
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, technické, chovatelství, vaření, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní časopis Listy Danety, web
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:110011473
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 44
Aktuální počet žáků: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2018, 5. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 6, 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 4000
Koncepce školy: Koncepce střední školy.docx (729,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2018 - 2019 k 1. 9. 2018.doc (170 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, integrační aktivity, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : e-Twinning, Zdravá škola, Čistá škola
Domácí spolupráce : ZŠ Daneta, SŠ z HK a okolí, praxe SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým a sociálním zaměřením
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní tělesná výchova fyzioterapie, lyžování, turistika, plavání
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: fyzioterapie,logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, canisterapie, hipoterapie,animoterapie, muzikoterapie, chirofonetika,bazální simulace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, literárně-dramatické, společenské hry, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:110011481

Školní klub

Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 534 541
IZO:150061790

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:110011490

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Uhelná 1142
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:181004925