Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Monika Bourová
Kontakt na školu Telefon: 495 535 955
Email: info@daneta.cz
Web: www.daneta.cz
IČ:25262165
RED-IZO:600023940
Zřizovatel:Věra Kosinová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Uhelná 1142
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:181004917
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 29
Aktuální počet dětí: 29
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 6, 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: Koncepce mateřské školy.docx (4770,2 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád 2020 - 2021 k 12. 10. 2020 .doc (183,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Komplexní péče o děti se zdravotním postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, integrační aktivity se ZŠ, zájmové aktivity, terapie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: e-Twinning, Zdravá škola
Domácí spolupráce: ZŠ Daneta, MŠ z HK a okolí, praxe SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým a sociálním zaměřením
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: fyzioterapie, logopedie, ergoterapie, alternativní a augmentativní komunikace, canisterapie, hipoterapie, animoterapie, muzikoterapie, chirofonetika, snoezelen, bazální stimulace
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:048162485
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 64
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.3.2001
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 4000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce základní školy.docx (743,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2020 - 2021 k 12. 10. 2020 .doc (183,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, integrační aktivity
Zapojení ve specifických programech: e-Twinning, Zdravá škola, Čistá škola, Obědy pro děti, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Fakultní pracoviště UHK
Domácí spolupráce : MŠ Daneta, ZŠ z HK a okolí, praxe SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým a sociálním zaměřením
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní tělesná výchova Fyzioterapie, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu, pedagogická a osobní asistentce
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, taneční, ICT, chovatelství, vaření, hudební, turistické, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis Listy Danety, web, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:110011473
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 20
Aktuální počet žáků: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.1.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 6, 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 4000
Koncepce školy: Koncepce střední školy.docx (729,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2020 - 2021 k 12. 10. 2020 .doc (183,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, integrační aktivity, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech : e-Twinning, Zdravá škola, Čistá škola
Domácí spolupráce : ZŠ Daneta, SŠ z HK a okolí, praxe SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým a sociálním zaměřením
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, zdravotní tělesná výchova fyzioterapie, plavání, lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: fyzioterapie, logopedie, ergoterapie, alternativní a augmentativní komunikace, canisterapie, hipoterapie,animoterapie, muzikoterapie, chirofonetika,bazální simulace
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, rukodělné, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:110011481
Školní klub
Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 534 541
IZO:150061790
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nerudova 1180
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:110011490
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Uhelná 1142
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 955
IZO:181004925