Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nedbalova 36
Obec: Olomouc - Topolany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Ing. Bc. Jitka Lattová
Kontakt na školu Telefon: 585 436 636
Email: spec.skol.dc90@seznam.cz
Web: www.dc90.wz.cz
IČ:25385461
RED-IZO:600026671
Zřizovatel:Dětské centrum 1990
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Husitská 19
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 436 636
IZO:110300165
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 39
Dny otevřených dveří (termín/y): duben, kdykoli - dle individuální telefonické domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon-dozor pedagogů ve vstupních prostorách školy
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,14,16,17,19,26,...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 pro zájmové vzdělávání, 7.40 ostatní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce 2013-2017.pdf (41,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ MINIMÁLNÍ VÝSTUPY.pdf (2510,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD- školní družinyII..pdf (279,7 KB)
Školní řád: 1. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ _2019.pdf (1033,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA_ 2019-2020.pdf (1049,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, pronajatý bazén Baluo pro výuku plavání na 1. stupni
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Domácí spolupráce : Městská Policie Olomouc, Poradna pro ženy a dívky,... dle aktuálních projektových dnů pro daný rok
Mezinárodní spolupráce: Newbridge School and Special Educational Needs Services, UK - London
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, Rehabilitační tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova, Regionální speciální olympiáda,
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, AAK
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: hůlkové písmo, alternativní způsoby komunikace,IC
Specifické formy podpory žákům: žáci dle § 16 odst. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh družina.tif (291,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, literárně-dramatické, podle individuálních schopností a dovedností žáků
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, dětská hřiště v okolí školy, parky Flora Olomouc, Botanická zahrada Snoezelen - Topolany
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třídní schůzky, webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Nedbalova 36
Obec: Olomouc - Topolany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 436 636
IZO:110008952
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 38
Dny otevřených dveří (termín/y): leden, dle individuální telefonické domluvy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 26 DPMO, IDOS, 723 ARRIVA MORAVA,...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30 - odborný výcvik, 7.55 - škola
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce 2013-2017.pdf (41,1 KB)
Školní vzdělávací program: 4xŠVP- K, Z, PŠ1, PŠ2.pdf (3435,6 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 09-2017 PDF.pdf (844,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (357,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Školní mléko
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : ZŠ Hněvotín, SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín, DC 90 o.p.s., Jasněnka,KAPPA Help Přerov, MP Olomouc,Botanická zahrada PřF UP Olomouc, Florcentrum Olomouc, Parky města Olomouce,Keramika Zábřeh,Keramika Loučany,Cihelna Jezernice, Bylinky cz.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: podle jednotlivých ŠVP pro tělesnou výchovu, Přizpůsobené pohybové aktivity, Zdravotní tělesná výchova - dle doporučení odborného lékaře,
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním znevýhodněním,žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, nabídka zřizovatele - logopedie, fyzioterapie v areálu školy
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, záznamové deníčky
Školní družina
Adresa: Ulice: Husitská 19
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 436 636
IZO:110300181
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: dle aktuální směrnice ředitele školy
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:50 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: osobně, telefonicky, písemně
Internát
Adresa: Ulice: Nedbalova 36
Obec: Olomouc - Topolany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 436 636
IZO:110300190
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 15
Počet ubytovaných dětí a žáků: 13
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: DPMO 26, IDOS, Arriva Morava
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 2 000,- Kč
Úplata za stravování (v Kč): svačina (ranní+odpolední) - 28,- Kč, oběd 30,- Kč, večeře - 35,-Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, ICT, výtvarné, hudební, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, Wifi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Nedbalova 35
Obec: Olomouc - Topolany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu:
IZO:181068826
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husitská 19
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 436 636
IZO:150073933
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-34,- Kč na ZŠ, na SŠ - oběd 39,-, svačina 33,- Kč, večeře 44,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne