Zde může být obrázek školy.

Základní škola Praha - Běchovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Praha - Běchovice
Adresa školy: Ulice: Mýtní 73
Obec: Praha 9 - Běchovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 11
Ředitel:Mgr. Jaroslav Svátek
Kontakt na školu Telefon: 281 931 207
Email: zs-bechovice@seznam.cz
Web: http://www.zsbechovice.cz
IČ:70902461
RED-IZO:600040470
Zřizovatel:Městská část Praha - Běchovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mýtní 73
Obec: Praha 9 - Běchovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 11
Kontakt na školu: Telefon: 281 931 207
Fax: 281 931 207
IZO:102301433
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 353
Aktuální počet žáků: 318
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 250, 109, 163, 209, 221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP_160721-final.pdf (2987,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svpsd_final.doc (256,5 KB)
Školní řád: ZŠ01 - Školní řád.doc (201,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017-2018.pdf (290,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Za Poštovskou zahradou 588
Obec: Praha 9 - Běchovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 11
Kontakt na školu: Telefon: 281 931 207
Fax: 281 931 207
IZO:112800181
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mýtní 73
Obec: Praha 9 - Běchovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 11
Kontakt na školu: Telefon: 281 931 207
Fax: 281 931 207
IZO:102473455