Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 182
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Ředitel:Mgr. Ivana Šulová
Kontakt na školu Telefon: 315 726 359
Email: zskpy28rijna@centrum.cz
Web: http://www.zsmikovice.cz
IČ:71010823
RED-IZO:600047571
Zřizovatel:Město Kralupy nad Vltavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 28. října 182
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 726 359
IZO:102274754
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 122
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12.2020, 31.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 457
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.doc (83,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Brána do života, verze 3., 1.9.2020.docx (357,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní_vzdělávací_program_školní_družiny_2018-2019_!!.docx (34,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNI ŘÁD 2018, č.j. 162-18.doc (258,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.docx (690,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Proškoly.cz, Veselá věda, Etické dílny, Tonda obal na cestách, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Recyklohraní, Proškoly.cz, Sportuj ve škole
Domácí spolupráce : Městská policie Kralupy nad Vltavou, Centrum pedagogické praxe PF UJEP
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: IMG_0001.pdf (19 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy 2020-2021.xlsx (9,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Využítí internetu i mimo počítačovou učebnu (ve výuce, např. práce s interaktivní tabulí)
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: 28.října 182
Obec: Kralupy nad Vltavou 3
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 726 359
IZO:113500131
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 28.října 182
Obec: Kralupy nad Vltavou 3
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 726 359
IZO:102786089