Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka
Adresa školy: Ulice: Školní 242
Obec: Bezno
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 29
Ředitel:Mgr. Eva Kapounová
Kontakt na školu Telefon: 326 395 212
Email: zsbezno@volny.cz
Web: http://www.zs-bezno.cz
IČ:75034255
RED-IZO:600049094
Zřizovatel:Městys Bezno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 260
Obec: Bezno
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 29
Kontakt na školu: Telefon: 326 395 212
IZO:107514885
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 44
Kritéria příjímacího řízení: Směrnice pro přijímání dětí do MŠ-2020.pdf (129 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (21,1 KB)
Školní vzdělávací program: Dodatek č.1 ŠVP PV-2018.docx (19,8 KB)
SVP_pro_PV_od_1.9.2017.odt (109,5 KB)
Školní řád: Dodatek Školního řádu MŠ č. 1-2020.pdf (587,1 KB)
Dodatek Školního řádu MŠ-2018.docx (19,7 KB)
Školní řád MŠ- 1.9.2019.docx (66,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Hasiči, Policie ČR
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Bezno
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 29
Kontakt na školu: Telefon: 326 395 212
Fax: 326 395 212
IZO:102326690
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 292
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:10 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 hod
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (21,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družiny 2020.pdf (385,9 KB)
Školní řád: Dodatek Školního řádu č. 3-2020.pdf (417,5 KB)
Dodatek školního řádu (č.2)-ZŠ.pdf (196,5 KB)
Dodatek Školního řádu č. 1-2017.docx (19,7 KB)
Školní řád+klasifikační řád-2017.docx (82,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (6331,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: EKOLAMP, REMA
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Speciální třídy pro žáky s mentálním postižením
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, zdravotnické, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Bezno
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 29
Kontakt na školu: Telefon: 326 395 212
IZO:113600526
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 10:55 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Bezno
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 29
Kontakt na školu: Telefon: 326 395 212
IZO:102802939
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 29,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní
Obec: Bezno
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 29
Kontakt na školu: Telefon: 326 395 212
Fax: 326 395 212
IZO:181007207
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 29,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne