Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Verneřice
Adresa školy: Ulice: Mírové náměstí 141
Obec: Verneřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 25
Ředitel:Mgr. Jana Kindlerová
Kontakt na školu Telefon: 412 559 063
Email: zsvernerice@volny.cz
Web: http://www.zsvernerice.cz
IČ:71012524
RED-IZO:600076393
Zřizovatel:Město Verneřice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nádražní 306
Obec: Verneřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 25
Kontakt na školu: Telefon: 412 559 063
IZO:107562081
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 43
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímacího řízení.pdf (63,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.pdf (228,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Mírové náměstí 141
Obec: Verneřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 25
Kontakt na školu: Telefon: 412 559 063
IZO:102065446
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 222
Aktuální počet žáků: 145
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Přítomnost školnice u vstupu do školy, audiotelefon.
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_školy_17_22.doc (54,8 KB)
Školní vzdělávací program: kompletniSvp PDF.pdf (1224,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD.doc (101,9 KB)
Školní řád: SR_2021_aktualizace.doc (123,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_20_21.doc (306,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Spolupráce se SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín (projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje).
Mezinárodní spolupráce: Zapojení do programu DOFE
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Pro slabší žáky je k dispozici odpolední doučování.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rezim_SD.doc (25,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy.pdf (455,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, společenské hry, rukodělné, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 306
Obec: Verneřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 25
Kontakt na školu: Telefon: 412 559 063
IZO:116100265
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní 306
Obec: Verneřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 25
Kontakt na školu: Telefon: 412 559 063
IZO:102653194
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: Obědy jsou v rozpětí 20 - 25 Kč (1. st.: 21 Kč, 2. st.: 23 Kč, 9. tř.: 24 Kč). MŠ za celodenní stravování 28 Kč.
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne