Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Chudčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Chudčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Chudčice 19
Obec: Veverská Bítýška
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 71
Ředitel:Mgr. Lenka Truhlářová
Kontakt na školu Telefon: 549 420 379
Email: materska.skola@chudcice.cz
Web: www.chudcice.cz
IČ:75002981
RED-IZO:600109879
Zřizovatel:Obec Chudčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Chudčice 19
Obec: Veverská Bítýška
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 71
Kontakt na školu: Telefon: 549 420 379
Fax: není
IZO:107603179
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle zájmu zákonných zástupců
Kritéria příjímacího řízení: kritéria MŠ2017 web.doc (49,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus 312, autobus 153
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6 : 15 do 16 : 15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: 2017 ŠVP MŠ.doc (700,4 KB)
Školní řád: sm-21-provozni_rad.docx (40,8 KB)
sm-13-ms_skolni_rad.docx (49,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: Autoevaluace 2017.docx (28,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všestranné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Vizus vyšetření zraku,
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: přednášky Policie ČR, kyberšikana, Besip, Zdravý životní styl
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, vycházky, cvičení na míčích, atletika, cvičení s padákem, bobování, se Sokolem do života
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, internetové stránky školy, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Chudčice 19
Obec: Veverská Bítýška
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 71
Kontakt na školu: Telefon: 549 420 379
Fax: 549 420 379
IZO:150070730
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 33
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle zájmu zákonných zástupců
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 312, 153
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8 : 00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepční záměry 2019.doc (73,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ 2020.pdf (2789,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp šd ch up2019poslední.doc (153,1 KB)
Školní řád: sm-02-skolni(vnitrni)_rad.docx (44,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2020.docx (31,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všestranné, všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Didaktika pro kyberprostor, mléko do škol, ovoce do škol,
Domácí spolupráce : okolní malotřídní školy, policie ČR, hasiči - Tišnov,
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: sm-18-druzina.docx (35,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠVP:
Školní družina
Adresa: Ulice: Chudčice 220
Obec: Veverská Bítýška
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 71
Kontakt na školu: Telefon: 549 420 379
Fax: není
IZO:150071060
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chudčice 19
Obec: Veverská Bítýška
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 71
Kontakt na školu: Telefon: 549 420 379
Fax: není
IZO:108010082
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 -45
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne