Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Hrabětice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Hrabětice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 216
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Ředitel:Mgr. Vladimíra Bobková
Kontakt na školu Telefon: 515 238 191
Email: zshrabetice3@seznam.cz
IČ:70990336
RED-IZO:600127401
Zřizovatel:Obec Hrabětice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hrušovanská 167
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 229 415
IZO:107614201
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 33
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě s rodiči
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.docx (19,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 270
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ Hrabětice.docx (63,6 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 18 19 .doc (159,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení školy MŠ 2017-2018.doc (65,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: se základní školou
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: divadelní představení, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 216
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 238 191
IZO:102855188
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): v březnu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronický telefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Bors Břeclav
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje 16 17 - 19 20.docx (33,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV od 1.9.2019.doc (871,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ZV od 1.9.2016.doc (74,2 KB)
Školní řád: Školní řád 18 19 .doc (192,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17 18 .doc (355,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce azelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : mateřská škola, školní družina
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup ve výuce, poradenská činnost rodičům žáka, předmět speciálně pedagogické péče, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provozní doba ŠD.docx (14,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 19 20.docx (18,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v každé třídě jsou počítače s přístupem na internet
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 216
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 238 191
IZO:119300567
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 70Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: aktivní spolupráce s rodinou účastníka, se základní školou
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelní 216
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 238 483
IZO:103231978
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano