Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vendryně 236
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 94
Ředitel:Mgr. Bohuslava Burá
Kontakt na školu Telefon: 558 554 311
Email: zsvendryne@volny.cz
Web: www.zsvendryne.cz
IČ:61955639
RED-IZO:600134407
Zřizovatel:Obec Vendryně
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vendryně 236
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 94
Kontakt na školu: Telefon: 558 554 311
Fax: 558 994 312
IZO:102092699
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 336
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018 -2023.docx (43,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Vendryně 236 - 2018.pdf (1124,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - s dodatkem k šablonám.docx (20,4 KB)
Školní řád: ŠŘ - Dodatek č.4 - distanční vzdělávání.docx (23,9 KB)
ŠŘ - Dodatek č.3 - preventivní opatření.docx (21 KB)
ŠŘ - Dodatek č.2 -výchovná opatření.docx (21,8 KB)
ŠŘ - Dodatek č.1 - 2019.docx (14,1 KB)
školní řád - 1.9.2018.docx (42,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2020-2021.docx (115,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vendryně 236
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 94
Kontakt na školu: Telefon: 558 994 315
Fax: není
IZO:119600935
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vendryně 236
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 94
Kontakt na školu: Telefon: 558 994 314
Fax: není
IZO:103044493