Logo školy

Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc
Adresa školy: Ulice: Haškova 211
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Mgr. Svatopluk Vlk
Kontakt na školu Telefon: 585 051 221
Email: vlk@haskova.cz
Web: www.zshaskova.cz
IČ:45213071
RED-IZO:600140105
Zřizovatel:Město Uničov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Haškova 211
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 051 221
IZO:045213071
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 270
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce 2018- 2024 (3).pdf (576,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2017 (final).pdf (5412 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp družina 2018 (final).pdf (243,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2018 (2).pdf (458 KB)
Poslední výroční zpráva: Zpráva o činnosti za rok 2016-2017 (final).pdf (5236 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, plesy, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : spolupráce se školami v okolí, s Policií, P-centrem, apod.
Mezinárodní spolupráce: od roku 2005 spolupráce s gimnazjem G.Morcinka v Ledzinách, partnerství v projektech programu Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: podpora ŠPP, IVP, AP, pedagogická intervence,
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Haškova 211
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 054 546
IZO:119900033
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Olomoucká 224
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 051 221
IZO:172102278