Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Adresa školy: Ulice: Budějovická 421
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Ředitel:doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 381 407 111
Email: cop@copsu.cz
Web: www.copsu.cz
IČ:12907731
RED-IZO:600170438
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Budějovická 421
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 407 111
Fax: 381 407 102
IZO:012907731
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1080
Aktuální počet žáků: 660
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2019, 25.1.2020
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Tábor, linka 11, 12, 13, 14, 16, 17, 50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:55
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, nultá hodina 7:10
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Profil_COP_SS.rtf (65,9 KB)
Školní vzdělávací program: ZKAS5_5 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4362 KB)
ZKAS4_5 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4361,3 KB)
ZKAS3_5 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4466,1 KB)
ZKAS2_5 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (3896 KB)
ZKAS1_5 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (5881,6 KB)
Školní řád: Klasifikační řád_new.pdf (355,7 KB)
Školní řád_new.pdf (259,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2019_20.docx (10825,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : ŠVP oborů Strojírenství, Informační technologie, Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojů a zařízení a Mechanik programátor byly upraveny v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání. (reg. Číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176).
Domácí spolupráce : partneři školy - firmy a podniky, viz webové stránky školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: poradenská činnost, informační činnost, podpora nadaných žáků, firemní stipendia, spolupráce s úřadem práce
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský průkaz, průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Budějovická 421
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 407 111
Fax: 381 407 102
IZO:151027269
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Tábor
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Koncepce školy: Profil_COP_VOS.rtf (52,4 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: Vzdělávací program VOŠ.docx (945,3 KB)
Poslední výroční zpráva: 74_422_cs_vyrocni_zprava_2017_2018.pdf (1423,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: 26-41-N Elektrotechnika – mechatronické systémy, ve druhém ročníku volbu jednoho ze tří zaměření (Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice)
Speciálně vybavené odborné učebny: laboratoře - aplikovaná informatika, CNC technika, elektroinstalace, energetika, procesní automatizace, pneumatika a elektropneumatika aj.
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 26-41-N Elektrotechnika – mechatronické systémy
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dukelská 640
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 407 111
IZO:110032926
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 302
Počet ubytovaných žáků a studentů: 235
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Tábor 11,13,17,50
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9.- 30.6.
Termín pro podání přihlášky : 30.4.2020
Úplata za ubytování (v Kč): 900 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 98 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, turistické, technické, společenské hry
Další prostory: tělocvična, , společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Budějovická 421
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 407 111
Fax: 381 407 102
IZO:110032934
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 13 - 30 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano