Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430
Adresa školy: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Mgr. Martina Košťálová
Kontakt na školu Telefon: 383 332 861
Email: info@zmskolast.cz
Fax: není
Web: www.zmskolast.webz.cz
IČ:63289920
RED-IZO:610400754
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 02
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
Fax: 383 323 303
IZO:110400780
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do MŠ.docx (12,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_.docx (47,9 KB)
Školní řád: Školní řád 1. 4. 2018.doc (377,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení školy.docx (33,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Domácí spolupráce: Ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: denní kontakt s rodiči, vzhledem k tomu že se jedná o děti se SVP, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
Fax: 383 323 303
IZO:110400763
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 88
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_.docx (47,9 KB)
Školní řád: Školní řád 1. 4. 2018.doc (377,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.doc (702,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : Ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Plánkova
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056577
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 20
Aktuální počet žáků: 9
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_.docx (47,9 KB)
Školní řád: Školní řád 1. 4. 2018.doc (377,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.doc (702,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : Ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)

Školní družina

Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
Fax: 383 323 303
IZO:110400798

Speciálně pedagog.centrum

Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 1324
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
Fax: 383 323 303
IZO:110400810
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (od - do): 7.00-15.30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047152
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne