Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430
Adresa školy: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Mgr. Martina Košťálová
Kontakt na školu Telefon: 383 332 861
Email: info@zmskolast.cz
Web: www.zmskolast.webz.cz
IČ:63289920
RED-IZO:610400754
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 02
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
IZO:110400780
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 28
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do MŠ.docx (12,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_.docx (47,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠS 2021-2022.docx (172,5 KB)
Školní řád: školní řád 2021.docx (833,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnocení školy.docx (35,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety
Certifikáty škol: Koncept Bazální stimulace
Domácí spolupráce: Ano
Mezinárodní spolupráce: ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Ano
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, denní kontakt s rodiči, vzhledem k tomu že se jedná o děti se SVP
Základní škola
Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
IZO:110400763
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 120
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_.docx (47,9 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (70,7 KB)
Školní řád: školní řád 2021.docx (833,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2020-21.docx (1962,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola podle §16 odst. 9 ŠZ
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Koncept Bazální stimulace
Domácí spolupráce : Ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, AAK
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP, IVP, doučování, vzdělávání podle § 50 odst.3 ŠZ a § 41
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, ICT panely, iPADY, IT tabule
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Plánkova
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056577
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 20
Aktuální počet žáků: 0
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_.docx (47,9 KB)
Školní řád: školní řád 2021.docx (833,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2020-21.docx (1962,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze
Domácí spolupráce : Ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
IZO:110400798
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Do zaplnění kapacity
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30-7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 10,45-16,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 1324
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 333 465
IZO:110400810
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (od - do): 7.00-15.30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Plánkova 430
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047152
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne