Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Zhoř u Jihlavy 102
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 26
Ředitel:Mgr. Richard Března
Kontakt na školu Telefon: 567 277 143
Email: zszhor@centrum.cz
Web: http://zs-zhor.vasko.cz
IČ:75023555
RED-IZO:650014138
Zřizovatel:Obec Zhoř
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Zhoř 81
Obec: Zhoř u Jihlavy
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 26
Kontakt na školu: Telefon: 567 277 225
Fax: není
IZO:150014171
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): stále
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.docx (12,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 170
Koncepce školy: KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY.docx (10,7 KB)
Školní vzdělávací program: 2014PLÁNCELÝ.odt (106,1 KB)
Školní řád: 2014PLÁNCELÝ.odt (106,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: MŠ_11-14_HODNOCENÍ.odt (9,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Poznávat region, ve kterém žiji; upevňovat kladný vztah k živé i neživé přírodě; rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi; rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí; rozvíjet tvořivou aktivitu dětí
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce: Praxe studentek ped. školy, besedy s příslušníky policie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Zhoř u Jihlavy 102
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 26
Kontakt na školu: Telefon: 567 277 143
Fax: není
IZO:150014147
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 153
Aktuální počet žáků: 89
Dny otevřených dveří (termín/y): stále
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 7,25
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy do roku 2016.docx (15,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 13-.rar (4196 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP SD.doc (417,3 KB)
Školní řád: Rad_skoly_11-12.doc (81,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocka 11-12.doc (258 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Učíme se za školou (partner SEV Chaloupky)
Domácí spolupráce : Praxe studentů, spolupráce s MP Jihlava, SDH Zhoř, Obcí Zhoř, TJ Zhoř...
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány, úlevy na základě vyšetření PPP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: ROZVRH DRUŽINA.docx (11 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.xlsx (11,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Zhoř 102
Obec: Zhoř u Jihlavy
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 26
Kontakt na školu: Telefon: 567 277 143
Fax: není
IZO:150014155
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zhoř 102
Obec: Zhoř u Jihlavy
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 26
Kontakt na školu: Telefon: 567 277 089
Fax: není
IZO:150014163
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17 - 23 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
ŠJ-v
Adresa: Ulice:
Obec: Zhoř u Jihlavy 81
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 26
Kontakt na školu: Telefon: 567 277 143
Fax: není
IZO:181040247
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17 - 23 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne