Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bělčice, okres Strakonice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bělčice, okres Strakonice
Adresa školy: Ulice: nám. J. Kučery 69
Obec: Bělčice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 43
Ředitel:Antonín Holub
Kontakt na školu Telefon: 383 492 501
Email: zs.belcice@iol.cz
Web: www.zsbelcice.cz
IČ:75000512
RED-IZO:650039564
Zřizovatel:Obec Bělčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: 1. máje 276
Obec: Bělčice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 43
Kontakt na školu: Telefon: 383 492 598
Fax: 383 492 096
IZO:107534690
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 36
Kritéria příjímacího řízení: Hlavní kritéria pro přijímání dětí do MŠ.doc (22 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zamčený vstup kontrolovaný dospělou osobou.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:15 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program-1-10-2020.pdf (1096 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ - 2018.pdf (782,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. J. Kučery 69
Obec: Bělčice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 43
Kontakt na školu: Telefon: 383 492 501
IZO:107722267
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 93
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Kontrola vstupu dospělou osobou.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (277,1 KB)
Školní vzdělávací program: Kompletni_Svp_2018.pdf (2250,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD_2017.pdf (382,7 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ - 2018.pdf (403,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2019_2020.pdf (854,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, chemie, fyzika, zeměpis, biologie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provozní řád ŠD.pdf (241,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 276
Obec: Bělčice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 43
Kontakt na školu: Telefon: 383 492 598
Fax: 383 492 096
IZO:114800111
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: návaznost spoje
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 75,-
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 276
Obec: Bělčice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 43
Kontakt na školu: Telefon: 383 492 598
Fax: 383 492 096
IZO:102503982
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 39 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne