Logo školy

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860
Adresa školy: Ulice: nám. F. Křižíka 860/25
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Ředitel:RNDr. Petr Nývlt
Kontakt na školu Telefon: 381 252 142
Email: skola@gymta.cz
Web: www.gymta.cz
IČ:60061812
RED-IZO:600008801
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nám. Frant. Křižíka 860
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 30
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 142
Fax: 381 252 920
IZO:060061812
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 580
Dny otevřených dveří (termín/y): https://www.gymta.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/den-otevrenych-dveri
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: https://www.gymta.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/terminy
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: http://www.comettplus.cz/cz/jizdni-rady-mhd-tabor/
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: svp_uprava_2018_def.pdf (756,6 KB)
svp_se_vzdelanim_do_zivota.pdf (3054,5 KB)
svp_bilingvni_nove.pdf (7386,7 KB)
svp_krok_za_krokem.pdf (1638,8 KB)
Školní řád: skolni_rad.pdf (199,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr-zprava-2017-2018.pdf (18577,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, francouzský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nám. Frant. Křižíka 860
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 30
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 142
Fax: 381 252 136
IZO:163102058